Απάντηση στούς εκπαιδευτικούς τού ΠΑΜΕ ( ΚΚΕ ) γιά τό 1821 .


 

 

"ΠΑΜΕ" ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 1821

 

 

Κωνσταντῖνος Χολέβας - Πολιτικός Ἐπιστήμων.

 

ΠΑΜΕ σάν ἄλλοτε ! Τό ΚΚΕ, ἀντί νά ζητήσει συγγνώμην γιά τήν ἄθλια θέση πού κράτησε ἀπό τό 1924 ἔως τό 1949 ὑπέρ τῆς ἀποσχίσεως τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἔβαλε τούς συνδικαλιστές τοῦ ΠΑΜΕ νά ξαναγράψουν τήν ἱστορία τοῦ 1821 μέ μαρξισμό καί θράσος. Σέ μία ἐποχή πού ἡ οἰκονομική κρίση καθιστά ἀπαραίτητη τήν ἐθνική ὁμοψυχία, οἱ νοσταλγοί τοῦ Στάλιν ἑνώνουν τίς δυνάμεις τους μέ τούς ἐθνοαποδομητές ἄλλων ἰδεολογιῶν καί συμπλέουν μέ τούς διεθνεῖς κερδοσκόπους-χρηματιστές, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά ξαναγράψουν τήν ἱστορία τῶν Βαλκανίων εἷς βάρος τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων.
Ἡ προκήρυξη τῶν ἐκπαιδευτικῶν τοῦ ΠΑΜΕ πρός τούς μαθητές βρίθει ἱστορικῶν λαθῶν καί φανατισμοῦ. Γιά τόν μέν φανατισμό ἅς λάβουν τά μέτρα τούς οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν καί οἱ ὑπεύθυνοί του Ὑπουργείου Παιδείας. Ἀλλά γιά τίς ἱστορικές ἀνακρίβειες καλόν εἶναι νά θυμίσουμε ὁρισμένα γεγονότα στόν λίγο χῶρο πού διαθέτουμε:
Ἀμφισβητοῦν τόν Παλαιῶν Πατρών Γερμανό καί τήν ἡμερομηνία κηρύξεως τῆς Ἐθνεγερσίας. Ο Θ. Κολοκοτρώνης, ὁ κληρικός Ἀμβρόσιος Φραντζής καί ἄλλοι πού παρέστησαν στή σύσκεψη τοῦ Αἰγίου (Βοστίτσας) στά τέλη Ἰανουαρίου 1821 βεβαιώνουν ὅτι ἦταν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Φιλικῆς Ἐταιρίας νά ἀρχίσει ἡ ἐξέγερση στόν Μωριά τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Οἱ ἴδιοι οἱ πρωτεργάτες ἤθελαν νά τονίσουν τή σύνδεση Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας καί νά ἐπικαλεσθοῦν τήν εὐλογία τῆς Παναγίας. Ὅμως μετά ἀπό 400 χρόνια δουλείας τό καζάνι ἔβραζε καί ἡ ἔκρηξη ἔγινε λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν καθορισμένη ἡμερομηνία. Ἀπό τίς 14-16 Μαρτίου γύρω ἀπό τά Καλάβρυτα συνάπτονται συγκρούσεις Ἑλλήνων μέ φοροεισπράκτορες τῶν Τούρκων, ἐνῶ στήν Ἁγία Λαύρα εἶναι κλεισμένοι οἱ πρόκριτοι μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Πάτρας Γερμανό καί τόν Ἐπίσκοπο Κερνίτσης καί Καλαβρύτων Προκόπιο. Στίς 17 Μαρτίου ἡ Μονή πανηγυρίζει, διότι ἐκεῖ φυλάσσεται ἡ κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου. Τήν πανηγυρική ἐκείνη ἡμέρα ὁ Παλαιῶν Πατρών Γερμανός λειτουργεῖ καί κηρύσσει τήν Ἐπανάσταση. Τήν ἴδια ἡμέρα καί οἱ Μανιάτες κηρύσσουν τήν Ἐπανάσταση στήν Ἀρεόπολη. Ὁ Γερμανός κατεβαίνει μέ τό ἄλογο πρός τήν Πάτρα καί ἀνήμερα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εὐλογεῖ ξανά τό λάβαρο στήν πλατεία Ἁγίου Γεωργίου. Τήν ἑπόμενη ἡμέρα ὁ ἴδιος μαζί μέ τόν Προκόπιο καί τούς προκρίτους ἀποστέλλουν τή διακήρυξη τῆς Ἀνεξαρτησίας στούς Προξένους τῶν Μεγάλων Δυνάμεων.
   Γιά τά γεγονότα τῆς Ἁγίας Λαύρας μαρτυρίες ἔχουμε ἀπό τόν Γάλλο Πρόξενο Πουκεβίλ, τόν Κανέλλο Δεληγιάννη, ἀπό δημοσιεύματα γαλλικῶν καί ἀγγλικῶν ἐφημερίδων ( LΕ CONSTITUTIONNNEL, LONDON TIMES) τοῦ Ἰουνίου 1821 κ.ἅ.. Γιά τά γεγονότα τῆς Πάτρας γράφουν πάλι ὁ Πουκεβίλ, ὁ Σπυρίδων Τρικούπης κ.ἅ. Τό 1872 ἡ Ἐπιτροπή Ἐκδουλεύσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἀνεκήρυξε τόν Παλαιῶν Πατρών Γερμανό ὦς τόν πρῶτο πού κήρυξε τήν Ἐπανάσταση καί οὐδείς διαμαρτυρήθηκε, δεδομένου ὅτι ζοῦσαν ἀρκετοί ἀπό τούς ἀγωνιστές τοῦ 1821.

 
        Πουκεβίλ        Σπυρίδων Τρικούπης


   Γράφει τό ΠΑΜΕ ὅτι ἦταν ταξική ἐπανάσταση. Ὄχι, ἦταν ἐθνική καί θρησκευτική. Τό ξεκαθαρίζει ὁ Θ. Κολοκοτρώνης γράφοντας ὅτι «ἡ ἐπανάσταση ἡ ἐδική μας δέν ἦταν σάν τές ἄλλες», ἐννοώντας ὅτι δέν ἔμοιαζε μέ τήν ἐμφύλια Γαλλική Ἐπανάσταση. Τό γράφουν σαφῶς καί ὅλα τά ἐπίσημα κείμενα τοῦ Ἀγῶνος ξεκινώντας ἀπό τήν προκήρυξη τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη: ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.
   Περίεργη εἶναι ἡ ἐμμονή σέ ναῦτες πού μιλοῦσαν ἀρβανίτικα. Οἱ Ἀρβανίτες εἶναι δίγλωσσοι Ἕλληνες πού κατέβηκαν ἀπό τό Ἄρβανον τῆς Β. Ἠπείρου. Μετά τήν Ἅλωση οἱ Ἀρβανίτες πού κατέφυγαν στήν Βενετική Δημοκρατία δηλώνουν ὅτι εἶναι nationis graecae, δηλαδή ἑλληνικῆς ἐθνικότητος. Ἡ διαφορετική διάλεκτος δέν ἀλλοιώνει τήν ἑλληνική συνείδηση. Αὐτό τό βλέπουμε καί μέ τούς τουρκόφωνους Ἕλληνες τῆς Καππαδοκίας καί μέ τούς Σλαβόφωνους Μακεδονομάχους πού ἀγωνίσθηκαν ὑπέρ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Κ.Χ. 16.3.2013


Αναδημοσίευση από τήν μαχητική ιστοσελίδα '' Όρθρος '' .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...