Ο Π. Γεώργιος Μεταλληνός , ομιλεί γιά τούς Παλαιοημερολογίτες « ΓΟΧ ». † Στῶμεν καλῶς † .   Στό 18΄ : 35΄΄ τής ομιλίας τού , πού πραγματοποιήσε στόν Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονος Αμπελοκήπων  , επί τήν εορτή τού Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά , ο π. Γεώργιος Μεταλληνός ετόνησε μεταξύ άλλων τά εξής :
   '' Η αίρεσις , μεταβάλλει τόν Χριστιανισμό σέ μία ιδεολογία ή σέ ηθικολογία . Ιδεολογικοποιείται ο Χριστιανισμός . Μεταβάλλεται σέ μία άνευρη καί άσαρκη θεωρία καί αρχίζουν οι διαφωνίες , όπως γίνεται μέ τούς Αιρετικούς πού μάς πλησιάζουν στίς πόλεις μάς , στούς δρόμους ακόμα . Η Αίρεσις λοιπόν , δέν έχει τήν ζωή πού χρειάζεται . Γι΄ αυτόν τόν λόγο , μπορεί καί μέσα στήν Ορθοδοξία , νά έχουμε ιδεολογικοποίηση τής πίστεως καί ενώ μιλούμε γιά Ορθοδοξία , στήν ουσία , αυτό τό οποίο βιώνουμε νά είναι Αιρετικός Χριστιανισμός ! Αιρετικός τρόπος υπάρξεως . Θά τό έλεγα - στήν εποχή μάς καί τό `χω συζητήσει πολλές φορές , μέ Παλαιοημερολογίτες , πού θά πρέπει κάποτε νά ενδιαφερθούμε περισσότερο καί οι τού νέου εορτολογίου καί οι τού παλαιού . Θά πρέπει νά βρούμε τόν δρόμο , ο οποίος θά μάς οδηγήσει στήν επανένωση , στούς κρίσιμους καιρούς μάς . Όπου καί όταν αυτό είναι δυνατόν .
   Αλλά έν πάση περιπτώση , λέγω καί σ΄ αυτούς ότι δέν αρκεί νά ιδεολογηκοποιήσει κανείς τίς 13 ημέρες . Να τοποθετήσει τό θέμα στή βάση τού ημερολογίου καί όχι τής αλλαγής τού εορτολογίου πού προήλθε από τόν Οικουμενισμό . Οπότε όταν κανείς ζεί τήν Ορθοδοξία έτσι , δέν διαφέρει από τόν αιρετικό ''.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...