Τό Θαύμα τού Ιορδάνη ποταμού στά Άγια Θεοφάνεια .
Ἀπολυτίκιον
 Ἦχος α’.

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.


   Στήν αρχή αυτού τού αποκαλυπτικού βίντεο , ο Ιορδάνης ποταμός ρέει πρός τά δεξιά , ενώ μετά τήν ρίψη τού Τιμίου Σταυρού έν αυτώ , στρέφεται πρός τά αριστερά !!! Αυτό το μοναδικό θαύμα , επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στίς 5 Ιανουαρίου και μόνο με τήν δέηση τού Πατριάρχη τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας . 
   Πού είναι πάλι οι Παλαιοημερολάτρες « ΓΟΧ » μέ τίς βλασφημίες τούς ; Αλλά τό έχουν έτοιμο το παραμύθι... : '' Τα θαύματα , τού Αγίου Φωτός καί τού Ιορδάνη ποταμού , μάς λένε, άν καί είστε αιρετικοί (...), γίνονται ( άκουσον - άκουσον ) διότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διατηρεί το παλαιό ημερολογιο '' !!! 
   Άν δηλαδή , κατ΄ αυτούς , ο Πάπας ή ο Μονοφυσίτης Πατριάρχης πού είναι αιρετικοί, υιοθετήσουν το παλαιό ημερολόγιο , Ο Θεός θα τούς δώσει το Άγιον φώς και θα στρέψει τόν Ιορδάνη είς τα οπίσω !!! Λοιπόν , είχε ή δεν είχε δίκιο ο μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος πού τούς έλεγε αιρετικούς διότι έχουν αναγάγει το ημερολόγιο σε κυρίαρχο δόγμα πίστεως ; Η εκκλησιαστική μας ιστορία, τήν οποία υποτίθεται πώς δέχονται οί υποκριτικότεροι τών φαρισαίων , Παλαιοημερολογίτες , αναφέρει πώς , 2 φορές ο παναιρετικός Πάπας καί 1 φορά ο αιρετικός Μονοφυσίτης Πατριάρχης , προσπάθησαν στό παρελθόν να λάβουν τό Άγιον φώς , όμως ο Θεός πού κοιτάει στήν καρδιά καί όχι στό πρόσωπο τών ανθρώπων, δέν τούς το έδωσε ! Συνεπώς, σέ εμάς δίνει τά θαύματα αυτά, διότι είμαστε η μοναδική Ορθόδοξη Εκκλησία Τού καί εμείς μετά πάσης ευχαριστείας Τόν δοξολογούμε είς πάντας τούς αιώνας . 
   Σ.Σ. Τί έχουν να πούν οί « ΓΟΧ » γιά τά « θεοφάνεια » τού Χρυσοστόμου Κιούση - τό 2005 , όπου ΕΣΠΑΣΕ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ όταν τόν έριξε στήν θάλλασα ;!!! Δέν είναι ολοφάνερη αποδοκιμασία τού Θεού πρός τίς « τελετές » τούς ; Στά δέ Καμίνια , σέ ναό τού Νήφωνος ο οποίος , σημειωταίον , πήγε φυλακή γιά παιδεραστεία , μέσα σέ λίγα λεπτά , τά « κόλλυβα » πού άφησε ο ψευτο παπάς έμπροσθεν τού τέμπλου , γέμισαν μυρμήγκια ! 
   Τόσοι λίγοι ναοί καί νά συμβαίνουν τέτοια φοβερά φαινόμενα ;! Είναι ηλίου φαεινότερον , πώς ο Θεός αποστρέφει Τό Πρόσωπόν Τού από τίς θυσίες τών « ΓΟΧ », διότι είναι πλανεμένοι . Τίς δικές μάς όμως , ακόμη καί αμαρτωλός νά είναι ό Παπάς πού τελεί τίς ακολουθίες , τίς δέχεται χάρην τής Ιεροσύνης τού πού διαδοχικά προέρχεται από τούς Αποστόλους .

 '' Σώσον Κύριε τόν λαόν Σού καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν Σού ''


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...