Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Μασονία καί Ειδωλολατρεία . † Στῶμεν καλῶς † .   
   Μία από τίς σπάνιες εκρήξεις αυτοκριτικής καί αποκαλύψεων , από άνθρωπο τού Νεοειδωλολατρικού κυκλώματος !

   Η διεθνής Μασονία , χρηματοδοτεί τήν πηγή παντός κακού πού βλάπτει τήν Εκκλησία Τού Χριστού , συνεπώς καί τήν Ειδωλολατρεία , μέ τήν διαφορά πώς αυτό τό κακό τό χρησιμοποιεί καί στίς δαιμονικές τελετές τής . Ένα μεγάλο μέρος άλλωστε τών Τεκτονικών στοών έχουν ονόματα αρχαίων ειδωλολατρικών « θεοτήτων » ! Άς μήν παριστάνουν λοιπόν , τούς « ανεξάρτητους » οί Νεοειδωλολάτρες... . Άν δέν πιστεύουν εμάς , άς πιστέψουν τουλάχιστον τούς ίδιους τούς ηγέτες τούς ! 
   Οί Δωδεκαθεϊστές λένε αφελώς , πώς καί πολλοί Πατριάρχες μάς ήταν Μασόνοι . Αυτές τίς ψευδείς πληροφορίες , τίς αντλούν από δηλώσεις τών ίδιων τών Μασόνων ( εμπιστοσύνη όμως έ ; )! Ενδεικτικώς αναφέρω , πώς στούς καταλόγους τών Μασόνων , συμπεριλαμβάνεται καί ό... Δημήτριος Κολοκοτρώνης ( αξιοπιστία ε; )!!! 
   Ακόμα όμως καί αληθές νά ήταν τούτο , δέν παύει νά αφορά μεμονωμένα άτομα καί όχι ολόκληρη τήν Εκκλησία Τού Χριστού . Είδαν μήπως ποτέ οί Ειδωλολάτρες , καμία Μασονική στοά μέ Χριστιανικό όνομα ; Είδαν μήπως καμία αναστύλωση Ιερού Ναού από τούς Μασόνους ; Αντιθέτως , ὀ Ροταριανός Όμιλος ( προθάλαμος τής Μασονίας ) Αγρινίου , χρηματοδότησε τήν αναστύλωση μιαρού ναού τού Δία( βόλου... ) ! Επίσης πολλές Τεκτονικές στοές έχουν αρχαιοελληνικά ονόματα , ενώ εντός τούς λατρεύονται , σύν τοίς άλλοις ( Μ.Α.Τ.Σ. κ.λ.π. ), οί ψευτοθεοί τών αρχαίων Ελλήνων .