Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

Ο ψευτο ηγούμενος τής Ι. Μ. Εσφιγμένου - Μεθόδιος , στήν κηδεία τού « αρχιεπισκόπου » τών « ΓΟΧ » - Χρυσοστόμου Κιούση !!! † Στῶμεν καλῶς † .
   Ο ψευτο ηγούμενος τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου - Μεθόδιος Παπαλαμπρακόπουλος , έστειλε επιστολή στόν « Ορθόδοξο τύπο » ( φύλ. 1901 ), είς τήν οποίαν ισχυρίζεται , πώς '' ουδέποτε προσχωρήσαμε είς παλαιοημερολογιτικήν τινά σύνοδον '' ! 
   
( Κλίκ γιά μεγένθυνση )

   Στήν επίσημη όμως ιστοσελίδα τής παλαιοημερολογίτικης αιρέσεως τού Καλλινίκου Σαραντόπουλου , μέ τήν οποία οί ψευτο εσφιγμενίτες είναι ενωμένοι από τό 1972 , εδημοσιεύθη θέμα μέ φωτογραφίες από τήν « κηδεία » τού πρώην « αρχιεπισκόπου » τούς , Χρυσοστόμου Κιούση . Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα , αλλά καί όπως βλέπουμε καί οί ίδιοι στίς φωτογραφίες , παρέστη στήν « κηδεία » ο ίδιος ο Μεθόδιος μαζί μέ έναν « Εσφιγμενίτη » τουλάχιστον  !!!


   Ιδού τά ντοκουμέντα :


Ο ψευτο ιερομόναχος μέ τό βιβλίο ( αριστερά ) πού συμμετέχει στήν νεκρόσιμη ακολουθία τού
 Χρυσοστόμου Κιούση , είναι « Εσφιγμενίτης »! Αυτός μάς φώναζε σέ μία συγκέντρωση στά Προπύλαια :
 '' Βάλτε ευλογία στό σπίτι σάς ! Γυρίστε τήν οικογένειά σάς μέ τό Παλαιό !!! ''.Εδώ ο Μεθόδιος κάθεται καί ακούει παλαιοημερολογίτικους λόγους... !


Ο Μεθόδιος , δίπλα σέ ψευτο επισκόπους τής αιρέσεως τών « ΓΟΧ » τού Χρυσοστόμου Κιούση !


Όπισθεν τού νύν « αρχιεπισκόπου » τών « ΓΟΧ », Καλλινίκου Σαραντόπουλου ( νεκρική πομπή )!
Υπάρχουν άραγε ακόμα , αφελείς πού τόν πιστεύουν ;