Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Η '' Ειδωλολατρεία Ε.Π.Ε. '' καί οί τελετές μέ αρχαιοελληνικά... euro ! † Στῶμεν καλῶς †


   Είχαν euro οι αρχαίοι Έλληνες ; Όχι ; Πάντως , οι νεο έλληνες - « πρόεδροι » τών ειδωλολατρικών οργανώσεων , τά τσεπώνουν μιά χαρά τά βάρβαρα ευρουλάκια ! Δείτε τούς , τό ομολογούν καί μονοι τους ! Αυτοί πού , υποτίθεται πώς , απορρίπτουν κάθε τί τό μή αρχαιο ελληνικό , έν τούτοις παρουσιάζονται κουστουμαρισμένοι , γραβατομένοι ( τί ; δέν είναι αρχαιο ελληνικά ενδύματα αυτά ; ε... καλά τώρα... λεπτομέριες... ) καί απολογούνται μεταξύ τούς , γιά τό ότι η ειδωλολατρεία έχει καταντήσει , σχεδόν έξ ολοκλήρου εμπορική συντεχνία !