Τὸ ψήφισμα τοῦ Δήμου Λαμίας γιὰ τὸ «ἔργο» τῆς Κιτσοπούλου ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ ἐξευτελίσει τὸν Ἀθανάσιο Διάκο.Διαβάζουμε στὸν Ἐλεύθερο Κόσμο:

«...τὸ παρακάτω κείμενο, ἐγκρίθηκε ὁμόφωνα μετὰ τὴν εἰσήγηση τοῦ δημοτικοῦ συμβούλου Γιώργου Σαγιά:
«Ἀρρωστημένη ἀπόπειρα ἐξευτελισμοῦ τοῦ ἐθνομάρτυρα ἥρωα Ἀθανασίου Διάκου ἔγινε ἀπὸ κάποια συγγραφέα ὀνόματι Λένα Κιτσοπούλου, μὲ τὴ θετικὴ στάση τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν καὶ Ἐπιδαύρου Γιώργου Λούκου. Ἡ κυρία Κιτσοπούλου συνέγραψε τὸ ἀπαράδεκτο θεατρικὸ ἔργο μὲ τίτλο: 'Αθανάσιος Διάκος: Ἡ Ἐπιστροφῆ' τὸ ὅποιο ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸν κ. Λοῦκο καὶ παίχτηκε στὸ προαναφερθὲν Φεστιβάλ.
AthDiakos

   Πιὸ συγκεκριμένα ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου (σὲ περίληψη) εἶναι περίπου ἡ ἑξῆς: 'Ο Ἀθανάσιος Διάκος ξανάρχεται στὴν ζωή. Ζεῖ στὴ σημερινὴ Ἀθήνα, δουλεύει σὲ ψησταριὰ ὅπου σουβλίζει ἀρνιὰ καὶ κοτόπουλα (σ.σ. ἂς προσεχθεῖ ἡ εἰρωνεία στὸ ρῆμα «σουβλίζει» γιὰ τὸν ἀνασκολοπισθέντα Διάκο!). Ἔχει ὑπαλλήλους Κούρδους ντελιβεράδες, ἐνῶ εἶναι παντρεμένος μὲ τὴν Κρυστάλλω τὴν ὁποία ζηλεύει καὶ ξυλοφορτώνει. Αὐτὴ τὸν ἀπατὰ μὲ τὸν μετανάστη ὑπάλληλό του, ὁποῖος καὶ τὴν ἀφήνει ἔγκυο. Ὁ ἀπατημένος Διάκος τὸ μαθαίνει καὶ σφάζει τὴ γυναίκα του'.
Ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν ἀνοχὴ μίας δῆθεν κουλτουριάρικης δοτῆς ἀκριβοπληρωμένης διοίκησης. Ὅλα αὐτὰ μὲ χρήματα τοῦ Ἕλληνα φορολογούμενου ποὺ ἐν μέσῳ σκληρῆς κρίσης - καὶ ἐρήμην του - χρηματοδοτεῖ τὶς διαστροφὲς κάποιων. Ὅλα αὐτὰ μὲ σκοπὸ τὴν ἀπεθνικοποίηση, τὴν ἀποϊεροποίηση καὶ τὸν ἐθνομηδενισμό.
Γιά ἐμᾶς, ὁ Ἀθανάσιος Διάκος εἶναι ὁ ἥρωας, ὁ γενναῖος, τὸ σύμβολο τῆς αὐτοθυσίας, ὁ ὁρισμὸς τῆς αὐταπάρνησης, ὁ πατριώτης, ὁ Ἕλληνας, ὁ Ὀρθόδοξος. Γιά μας, ὁ Ἀθανάσιος Διάκος εἶναι αὐτὸς γιὰ τὸν ὁποῖο κάθε χρόνο ὀργανώνουμε τὰ 'Διάκεια' ὡς ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στὴν μνήμη του. Γιά μας, ὁ Ἀθανάσιος Διάκος εἶναι παντοῦ: Στὴν πλατεία Διάκου στὴ Λαμὶα ὁ ἀνδριάντας του, στὴν πλατεία Λαοῦ τὸ κενοτάφιό του, στὴν Ἀλαμάνα τὸ ψηφιδωτὸ καὶ ἡ προτομή του, στὰ τιμητικὰ ἀναμνηστικά της Ι.Μ. Φθιώτιδας ἡ μορφή του. Κυρίως ὅμως, εἶναι στὴν καρδιά, στὸ μυαλὸ καὶ στὴν ψυχὴ κάθε Λαμιώτη, κάθε Φθιώτη, κάθε Στερεοελλαδίτη, κάθε Ρουμελιώτη, κάθε Ἕλληνα, κάθε Πανέλληνα!
Καταγγέλλουμε τὴν Λένα Κιτσοπούλου γιὰ τὸ προσβλητικὸ ἔργο ποὺ συνέγραψε. Καταγγέλλουμε τὸν Γιῶργο Λοῦκο γιὰ τὴν ἔγκριση αὐτοῦ τοῦ ἀπαράδεκτου 'έργου'. Εἶναι ἄλλο πράγμα ὁ σεβασμὸς τῆς ἐλευθερίας λόγου καὶ ἔκφρασης καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν τέχνη καὶ ἄλλο ἡ προσβολὴ ἐθνικῶν ἡρώων καὶ ἡ δομικὴ ἐπίθεση στὰ συστατικὰ στοιχεῖα τοῦ Ἔθνους.
Ζητοῦμε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ νὰ λάβει ἄμεσα τὰ κατάλληλα μέτρα. Καλοῦμε τὴν Ι.Μ. Φθιώτιδας, τοὺς πέντε Βουλευτὲς τῆς Φθιώτιδας καὶ ὅλα τὰ Κόμματα νὰ καταδικάσουν τὸ ἀπαράδεκτο 'έργο'. Ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς Συλλόγους καὶ τοὺς φορεῖς τοῦ τόπου μας νὰ ἀντιδράσουν. Ὡς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει!».
Τὴν ἴδια ὥρα, ὅπως γράφτηκε, ὅλοι στὸ χωριὸ Ἀθανάσιος Διάκος στὰ Βαρδούσια Φωκίδας εἶναι ἔξαλλοι ἀπὸ θυμὸ καὶ ἑτοιμάζονται νὰ στείλουν ψήφισμα διαμαρτυρίας στὸν ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ καὶ συνομιλητὴ τοῦ Γιάννη Μπουτάρη, Κώστα Τζαβάρα. Ὅπως λένε, «ἡ γελοιοποίηση τοῦ ἥρωα συμπατριώτη μας δὲν θὰ περάσει». Ἐπίσης, μὲ τὴν Κιτσοπούλου τὰ ἔβαλε δημόσια ὁ μητροπολίτης Φθιώτιδας Νικόλαος.»


Αναδημοσίευση από τήν μαχητική ιστοσελίδα : Όρθρος