Κελλί π. Γαβριήλ στό Άγιον Όρος . Απόδειπνο καί Χαιρετισμοί τής Παναγίας . † Στῶμεν καλῶς † .   Μέ τήν ευλογία τού π. Γαβριήλ , ηχογράφησα στό κελλί τού , τό μικρό Απόδειπνο καί τούς Χαιρετισμούς τής Παναγίας . Δυστυχώς όμως , αντί νά πεί εκείνος τά : '' Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε '' , '' Αλληλούια '' κ.ο.κ. , μού είπε εμένα νά τά πώ , διότι ήταν κουρασμένος , μέ αποτέλεσμα νά χάσουμε ένα μέγάλο μέρος από τήν γλυκιά φωνή τού . Εκείνος λέει μόνο τό '' Δί ευχών '' . Τί νά έκανα ; Έπρεπε νά κάνω υπακοή... έτσι δέν είναι ; Τουλάχιστον ξεκουράστηκε λίγο ο γέροντας Γαβριήλ από το πλήθος τών καλοκαιρινών επισκέψεων καί τούς λοιπούς κόπους τού... . Τό όνομα τού Μοναχού πού διαβάζει το Απόδειπνο καί τούς Χαιρετισμούς τής Παναγίας δέν τό γνωρίζω . 
   Νά `ναι καλά κί αυτός καί όλοι οί Αγιορείτες πατέρες . 

Τήν ευχή τούς νά έχουμε .