Οί Ειδωλολάτρες πολεμούν τούς αρχαίους Έλληνες Φιλόσοφους !!! † Στῶμεν καλῶς †   Ο π. Νεκτάριος Ζιόμπολας διαβάζει Παυσανία καί ο ειδωλολάτρης διαμαρτύρεται πώς '' ο άνθρωπος αυτός υβρίζει τούς αρχαίους Έλληνες '' !!!; Λοιπόν ; Έχουμε ή δέν έχουμε δίκιο όταν λέμε πώς οι ειδωλολάτρες πολεμούν τούς αρχαίους Έλληνες Φιλόσοφους ;