Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Ταρσώ , η σαλή ψευτο αγία τών Ματθαιικών « ΓΟΧ ». † Στῶμεν καλῶς † .


   
   Τό βιβλίο τού Ιωάννη Κορναράκη , '' Ταρσώ η διά Χριστόν σαλή '', τό οποίο εξέδωσε  , ώς μή όφειλε , τό Ιερόν κελλίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη στό Άγιον Όρος , περιέχει πλήθος αιρετικών θέσεων , ώς πρός τήν μοναδικότητα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς ! Διέπεται από τόν Οικουμενισμό τών Παλαιοημερολογιτών τού Κυπριανού Φυλής ( Σύνοδος τών ενισταμένων « ΓΟΧ » ), κατά τόν οποίο , η Εκκλησία μάς , καθώς καί όλες οί αιρέσεις τών Παλαιοημερολογιτών , είναι όλες Εκκλησίες Τού Χριστού μέ έγκυρα Μυστήρια !!! 
   Ο κ. Ι. Κορναράκης καί τό Ι. κελλίον Αγίου Νικολάου , φέρουν τεράστια ευθύνη γιά τήν διάδωση τών οικουμενιστικών ιδεών τού βιβλίου τούς στούς Ορθοδόξους πιστούς !
   Άς δούμε όμως , γιά τού λόγου το αληθές , ορισμένα σημεία από το ίδιο το βιβλίο .
   Ο γέροντας τού Ιερού Κελλίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη , Ιερομόναχος Αρσένιος , γράφει στόν πρόλογο τής Β΄ εκδόσεως : « Άς είναι η έκδοσις αυτή καί ώς μία παράκλησις πρός τήν μακαρία Ταρσώ , η οποία τώρα ευρίσκεται μετά τών σεσωσμένων καί Αγίων , όπως πρεσβεύη μετ΄ αυτών είς τόν Άγιον Θεόν υπέρ ημών... » ! 
   Εδώ , ούτε λίγο ούτε πολύ , ο π. Αρσένιος μάς παρουσιάζει τήν Ματθαιική Ταρσώ , ώς... Αγία ! Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα , από τήν ικεσία τού πρός αυτήν , ίνα πρεσβεύει υπέρ τού , κάτι το οποίο επιτρέπεται μόνο πρός τούς Αγίους τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς , γία τούς οποίους , δέν τελούμε μνημόσυνα , παρά ζητούμε απ΄ αυτούς νά πρεσβεύουν γιά `μάς Στόν Θεό .

 Στό βιβλίο , μάς δείχνουν καί τό Ματθαιικό « μοναστήρι » μήν τυχόν καί... χάσουμε !
 
    Στήν σελ. 46 γράφει : « Η μητέρα τής Ταρσώς ακολουθούσε τό παλαιό ημερολόγιο καί είχε κάποια σχέση μέ τήν Ι. Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης , στήν Κεραττέα . Εκείνη τήν εποχή πού η Ταρσώ εθεωρείτο άρρωστη , μέ ψυχιατρική βεβαίωση (!), κυκλοφορούσε η φήμη ότι ο Ματθαίος , κτίτωρ καί επίσκοπος τής Μονής , έκανε θαύματα καί ιδιαιτέρως θεραπείες . Γιά τόν λόγο αυτό η μητέρα τής Ταρσώς σκέφτηκε νά συνοδεύσει τήν κόρη τής καί νά φιλοξενηθούν γιά κάποιο διάστημα στήν Μονή μήπως γίνει τό θαύμα καί « θεραπευθεί » η Ταρσώ . Έτσι κάποια `μέρα τού 1949 τήν πήρε απογοητευμένη από κάθε ανθρώπινη βοήθεια καί τήν έφερε , χωρίς νά τό γνωρίζει , στό οριστικό στάδιο τής αθλήσεώς τής . » καί πιό κάτω στήν ίδια σελίδα : « Παρακολουθούσε τίς καθημερινές ακολουθίες πού εγίνοντο γιά τούς εκεί διαμένοντες , όπου καί ανεγίγνωσκε τόν Εξάψαλμο , τά Ψαλτήρια καί τίς Ώρες . ».
    Στό Γ΄ μέρος τού βιβλίου , '' Συναξάρι τής μακαρίας Ταρσώς '' , γράφει : « Τόν τελευταίο χρόνο τής ζωής τής , πού γηροκομήθηκε μέσα στό Μοναστήρι , από υπακοή συμμετείχε καί στό μυστήριο τής Θ. Ευχαριστίας . »!
   Από τά ανωτέρω αποσπάσματα , γίνεται ξεκάθαρο , πώς η λεγόμενη... Αγία Ταρσώ , ήταν μία Ματθαιική παλαιοημερολογίτισσα , η οποία έζησε μέχρι τόν θάνατό τής σέ πλήρη κοινωνία μέ τό χειρότερο « μοναστήρι » τών Ματθαιικών , όπου καί ο Αιρεσιάρχης Ματθαίος Καρπαθάκης έκανε τίς περιβόητες παράνομες « χειροτονίες » τού ! Επιπλέον , εκεί φυλάσσεται καί η κάρα τού λεγόμενου υπό τού βιβλίου , θαυματουργού... , τήν οποία όταν ήμουν στούς « ΓΟΧ » , πήγα καί προσκύνησα καί σάς διαβεβαιώ πώς δέν ευωδιάζει ούτε στό ελάχιστο .

 Εδώ η πλανεμένη φοράει παλτό μέ τρία αστέρια όπως καί η Παναγία !!!

   Γιά δέ τίς , χειρότερες τών Κυπριανιτών , οικουμενιστικές τής απόψεις , « κανονικά » θά έπρεπε νά θεωρείται από τούς Ματθαιικούς αιρετική καί όχι Αγία... όπως τήν θεωρούν !
    Στό Γ΄ μέρος τού βιβλίου , '' Συναξάρι τής μακαρίας Ταρσώς '' διαβάζουμε  : « “ Γερόντισσα ποιό είναι τό καλό ; τό νέο ή τό παλαιό ημερολόγιο ; ”. Εκείνη απάντησε : “ Γιατί , πειράζει νά δοξάζεται δύο φορές ο Θεός ; » καί στήν σελ. 93 , σέ συμβουλή τής πρός μία προβληματισμένη γυναίκα γιά τό σωτήριο θέμα τής επιλογής μεταξύ τής Εκκλησίας καί τών Παλαιοημερολογίτικων αιρέσεων : « “ Γιά τό ημερολόγιο, άν θά πάς μέ τό νέο ή τό παλαιό , σέ αυτό είσαι ελεύθερη νά κάνεις ότι θέλεις . ” »!
   Μέ τά ανωτέρω αποσπάσματα , είναι σάν νά λέει ο κ. Ι. Κορναράκης καί τό Ι. Κελλίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη στούς πιστούς : '' Είστε ελεύθεροι νά πάτε άν θέλετε μέ τούς Παλαιοημερολογίτες , κανένα πρόβλημα ! Τό λέει η...
« Αγία » Ταρσώ '' ! Τί πτώση αλήθεια ! Κρίμα . Κρίμα , νά πλανιούνται καί αυτοί οί '' εκλεκτοί '' . Είναι η λεγόμενη , πλάνη έκ δεξιών  .
   Πάντως , μού προξενεί τεράστια εντύπωση , η απουσία ελέγχου πρός πρόσωπα πού ανοίκουν στόν αντιοικουμενιστικό χώρο , όταν αυτά  προτρέπουν  τούς πιστούς νά αποσχιστούν* έκ τής Εκκλησίας στό όνομα τού αντιοικουμενιστικού αγώνα ή ακόμα καί νά γίνουν παλαιοημερολογίτες ! Πού νά οφείλεται αυτό , άραγε ; Σέ άγνοια ; Σε φόβο ; Τέλος πάντων , όπου καί νά οφείλεται , ελπίζω νά σταματήσει τό στρουθοκαμήλισμα καί , όπως πολύ ωραία καί άφοβα ελέγχουμε τούς Οικουμενιστές , έτσι νά ελέγχουμε καί τούς προτεσταντίζοντες αντιοικουμενιστές πού απειλούν τήν Εκκλησία μέ μία νέα επιδημία σχισμάτων . 
   Εκτός αυτού  , όλοι αυτοί οί νεοζηλωτές , δίδουν μέ τίς κακόδοξες απόψεις τούς , αφορμές στούς Οικουμενιστές νά μέμφονται τόν Άγιο αντιοικουμενιστικό χώρο , χαρακτηρίζοντάς τόν ώς '' ζηλωτικό '' κ.λ.π. , σκανδαλίζωντας τοιουτοτρόπως τό ευσεβές  ποίμνιο ! Εύχομαι καλή μετάνοια καί φώτιση  σέ όλους τούς καί τούς συστήνω νά μελετήσουν τά συγγράμματα τού μακαριστού π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου .

   
*Πρόκειται γιά τήν , κακώς λεγόμενη αποτείχιση . Εδώ , μπορείτε νά ενημερωθείτε περί τής διαφοράς τής Ορθόδοξης , από τήν αιρετική αποτείχιση .