Ενέργεια chi . Πώς ερμηνεύονται τά θαύματα μέ τήν ενέργεια Τσί ( Chi ) ή Κί ( Qi ) ;

    
Ο εικονιζόμενος , κατά πολλούς '' αθλητής ''... προσπαθεί να σβίσει κεριά έξ αποστάσεως !


   Τό θαύμα είναι , ένα ορατό υπερφυσικό αποτέλεσμα μέ αόρατη αιτία . Σημαίνει δέ , ένα ασυνήθιστο γεγονός τό οποίο προξενεί τόν θαυμασμό . Θαύματα παρατηρούνται στίς περισσότερες από τίς θρησκείες τού κόσμου . Τό θαύμα , χρησιμοποιείται συνήθως ώς διαπιστευτήριο γιά τήν ορθότητα μιάς θρησκείας , στά πλαίσια τής οποίας έλαβε χώρα τό θαύμα αυτό . Τα θαύματα , αναγνωρίζονται εύκολα από όλον , σχεδόν , τόν κόσμο. Πόσοι όμως απ΄αυτούς πού τά αναγνωρίζουν , ξέρουν νά διακρίνουν τήν διαφορά μεταξύ τού Θεϊκού καί τού δαιμονικού θαύματος ;
   Άς αρχίσουμε μέ τά θαύματα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας Τού Ιησού Χριστού . Ό Χριστός , μάς αποκάλυψε τήν αλήθεια γιά τήν δημιουργία τού κόσμου , τήν πτώση τού τάγματος τού Εωσφόρου ( = ο φέρων τό φώς ) πού κατήντησε Σατανάς ( = αντικείμενος ) καθώς καί για τήν καταγωγή τού ανθρώπου , τήν πτώση τού καί τήν δυνατότητα τής αναγεννήσεώς τού διά τού Σώματος Τού Χριστού , πού είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία . 

   Τήν διδασκαλία Τού αυτή , τήν επισφράγησε μέ   μ ο ν α δ ι κ ά   υπερφυσικά θαύματα , τά οποία κανείς αλλόθρησκος δέν έκανε καί ούτε πρόκειται ποτέ νά κάνει . Ό Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός , ανέστησε νεκρούς , ίασε λεπρούς καί παραλύτους , έπλασε οφθαλμούς εκ γενετής τυφλών , προφήτευσε τά πάθη Τού , τόν θάνατό Τού καί τό πιό σημαντικό , αναστήθηκε Ό Ίδιος εκ τού τάφου καθώς προείπε ! Επί 40 ημέρες εμφανιζόταν Αναστημένος στούς μαθητές Τού καί Ανελήφθη είς τούς Ουρανούς ! Επιπλέον , έπεμψε Τό Άγιο Πνεύμα στούς Αποστόλους καί τούς έδωσε εξουσία νά επιτελούν παρόμοια   μ ο ν α δ ι κ ά   θαύματα , όπως αναστάσεις νεκρών , ιάσεις παραλύτων , τυφλών , λεπρών , δαιμονισμένων κ.ο.κ. . Μετά τήν κοίμηση τών Αγίων Αποστόλων , τά   μ ο ν α δ ι κ ά   αυτά θαύματα συνεχίζονται έως καί σήμερα ! 
   Στήν Ορθόδοξη Εκκλησία , πολλοί Άγιοι παραμένουν άφθαρτοι μετά τήν κοίμησή τούς καί ευωδιάζουν , αντί νά γίνονται σκωληκόβρωτοι καί νά βρωμούν , όπως συμβαίνει σέ όλους τούς άλλους ανθρώπους ! Άλλοι χαμογελούν σάν ζωντανοί για αρκετή ώρα , ενώ άλλοι έχουν εξαιρετικά ευχαριστημένο ύφος σάν νά μάς λένε , “ ούκ έτι θάνατε κυριεύεις . Ό γάρ τών όλων Δεσπότης τό κράτος σού κατέλησε ” . Ακόμη , όπως είναι γνωστό καί σέ αντίθεση μέ τό κοινό νερό πού μουχλιάζει , ο Αγιασμός τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς δέν χαλάει ποτέ ! Όλα αυτά τά θαύματα , θυμίζουν αιωνιότητα καί συμβαίνουν μόνο στήν Ορθόδοξη Εκκλησία Τού Χριστού , διότι μόνο Ό Χριστός , Ό αληθινός Θεός μπορεί νά νικήσει τήν φθορά καί τόν θάνατο , τά δύο μεγαλύτερα προβλήματα τής ανθρωπότητος .  
   Επιπλέον , τούς Άγιους Μάρτυρες , τούς έβαζαν οί ειδωλολάτρες , Μουσουλμάνοι κ.λ.π. στήν φωτιά καί αυτοί δροσίζονταν ! Τούς ξέσκιζαν τίς σάρκες καί τήν άλλη `μέρα αυτοί εμφανίζονταν υγιείς ! Τούς πετούσαν στά λιοντάρια καί αυτά αντί νά τούς φάνε , τούς ευλαβούντο ! Μέ μόνη τήν προσευχή τούς γκρεμίζονταν οί Ναοί τών ειδώλων κ.α. φοβερά !
   Τἐλος , θά δούμε καί τί άλλες υπερφυσικές ιδιότητες αποκτούν οί Θεωμένοι Άγιοι Χριστιανοί , άν καί τό ζητούμενο στήν Ορθοδοξία είναι η Θέωση καί η αιώνια ζωή καί όχι τά υπερφυσικά χαρίσματα , τά οποία εκ ταπεινώσεως , πολλοί Άγιοι Χριστιανοί πού τά αποκτούν , ζητούν από Τόν Θεό νά τούς αφαιρεθούν .
   Οί Όσιοι ασκητές , πετούν καί διανύουν μεγάλες αποστάσεις σέ μικρό χρονικό διάστημα ή καί σέ στιγμή χρόνου ! Περπατούν πάνω στήν επιφάνεια τής θάλασσας ! Προφητεύουν τό μέλλον ( προόραση )! Διαβάζουν τίς σκέψεις τών ανθρώπων ( διόραση )! Καί άλλα φοβερά πού οί γκουρού καί οί Σαολίν ούτε νά διανοηθούν μπορούν . Όλα αυτά τά κατάφεραν οί Άγιοι μέ τήν Χάρη τού Αγίου Βαπτίσματος καί τού Αγίου Χρίσματος ! Στό Άγιο Βάπτισμα , όλοι οί Ορθόδοξοι πέρνουν τέλεια τήν Θεία Χάρη . Μέ τίς αμαρτίες μάς όμως τήν κάνουμε ανενεργό καί γι΄ αυτό πολλοί πέφτουν σέ τέτοιο σημείο ώστε νά τρέχουν στίς δαιμονικές θρησκείες γιά νά... << οφεληθούν >>!
 
   Τό μεγάλύτερο χάρισμα , είναι η άφεση τών αμαρτιών , η απόκτηση Τού Αγίου Πνεύματος καί η κληρονομία τής Βασιλείας τών Ουρανών . Είναι λάθος η προσπάθεια γιά απόκτηση υπερφυσικών χαρισμάτων . Τήν επιθυμία αυτή τήν δημιουργούν οί Ινδουιστικές , Ταοϊστικές καί Βουδιστικές θρησκείες , οί οποίες δέν ελπίζουν σέ κάτι ανώτερο , παρά μόνο στήν , μετά θάνατον εξαφάνιση τού προσώπου , όταν αυτό φθάσει στήν απόλυτη αδράνεια καί αδιαφορία ( Νιρβάνα ) ! Είναι χαρακτηριστικό αυτό πού είπε , σέ συζήτησή μάς στό Άγιον Όρος , ένας Ρώσσος Ιερέας σέ έναν Γάλλο Βουδιστή , ο οποίος είχε ήδη κατενθουσιαστεί μέ τό Άγιο Φώς καί τό θαύμα στό Άγιο Βάπτισμα τής Εκκλησίας μάς , πού είχε προηγουμένως δεί : “ Μετά θάνατον , υπάρχω ” ! Αυτός ο καημένος , γεννήθηκε Παπικός καί δυσαρεστημένος όπως ήταν από τόν ψεύτικο Χριστιανισμό τών Λατίνων , προσπαθούσε νά συγγεράσει τόν Χριστιανισμό μέ τόν Βουδισμό ! Μά πώς είναι δυνατόν τού εξηγήσαμε , να συμβιβαστούν , όταν ο Βουδισμός σού λέει : “ Μήν σκέφτεσαι απολύτως τίποτα ” , ενώ ο Χριστός : “ Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ”( Ματθ. Δ΄ 17-18 ) ;
   Τώρα , όσον αφορά τίς διάφορες θρησκείες τού κόσμου : Ινδουισμό , Βουδισμό , Ταοϊσμό , Νέα Εποχή , Αποκρυφισμό , Σατανισμό κ.λ.π. έχουν όλες τούς , τά ίδια περίπου , υπερφυσικά θαύματα : σπάνε διάφορα αντικείμενα , ακούγονται ανεξήγητοι ήχοι καί φωνές , άνθρωποι καί αντικείμενα σηκώνονται στόν αέρα κ.λ.π. . Όλα αυτά όμως τά φαινόμενα , είναι στίς δυνατότητες τών δαιμόνων καί δέν θυμίζουν σέ καμία περίπτωση αιωνιότητα καί αγιασμό , όπως συμβαίνει μέ τά Θεϊκά θαύματα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας Τού Χριστού .
   Εκεί πού
ομολογουμένως , γίνονται τά πιό εντυπωσιακά θαύματα , είναι στίς Ανατολικές θρησκείες καί μάλιστα στό Ρέι κί , τόν Βουδισμό καί τίς Ταοϊστικές πολεμικές τέχνες : Τάι Τσί Τσουάν , Κούνγκ Φού κ.λ.π. , ένεκα τών οποίων κάνουν καί πολύ μεγάλη θραύση στήν νεολαία , μέχρι καί στήν προσχολική ηλικία ! Αυτό όμως πού δέν γνωρίζουν οί περισσότεροι νέοι , καθώς καί οί γονείς πού οδηγούν τά παιδιά τούς σ΄ αυτές τίς σχολές , είναι τό ότι όλες αυτές οί ανατολικές πολεμικές τέχνες , είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μέ τήν Μαγική πίστη τής Ταοϊστικής θρησκείας , πώς ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει , μέ τήν εξάσκηση τού διαλογισμού ( Γιόγκα ) τήν , υποτιθέμενη , εσωτερική τού ενέργεια... Τσί ( Chi ) ή Κί ( Qi ), η οποία, υποτίθεται, πώς βρίσκεται καί διάχυτη παντού στό σύμπαν ! Μόλις δε, τήν αναπτύξει , μπορεί καί να τήν εξωτερικεύσει μέσω τής αυτοσυγκέντρωσης... καί τής επίκλησης διαφόρων πνευμάτων ( !!! ), σπάζοντας τούβλα καί τσιμεντόλιθους , σβήνοντας κεριά εξ αποστάσεως... , βγάζοντας κάτι σάν ηλεκτρική ταραχή από τό σώμα τού κ.λ.π. ! Όλες όμως αυτές οί πρακτικές , είναι ξεκάθαρη μαγεία καί γι΄ αυτό , όσοι πέρνουν μέρος σέ τέτοιου είδους θρησκευτικές πολεμικές τέχνες μέ διαβολικές ενέργειες , δέν μπορούν να είναι ταυτοχρόνως καί Χριστιανοί Ορθόδοξοι .
   Οί μαγικές αυτές πρακτικές καλύπτονται κάτω από τό μεγάλο ψέμα , πώς πρόκειται περί κάποιας απρόσωπης ενέργειας καί όχι περί δαιμονικών πνευμάτων . Για νά αποδειχθεί όμως , τό ότι οί υπερφυσικές αυτές δυνάμεις προέρχονται από τούς δαίμονες , τούς ερωτούμε :

   α) Γιατί άραγε δέ μπορεί κανείς απ΄ αυτούς , νά αγιάσει μέ τήν , υποτιθέμενη ενέργεια Κί , ένα ποτήρι νερό χαρίζοντάς τού αιώνια αφθαρσία , όπως συμβαίνει στήν Ορθόδοξη Εκκλησία Τού Χριστού από τούς ταπεινούς μάς Ιερείς , οί οποίοι ούτε Γιόγκα κάνουν , ούτε ενέργεια Κί πιστεύουν πώς έχουν ;

   β) Γιατί δέν παραμένουν άφθαρτοι μετά θάνατον , ούτε ευωδιάζουν όπως οί Άγιοι τής Εκκλησίας μάς ;

   γ) Γιατί δέν μάς έχουν αφήσει ούτε μία προφητεία ;

   Δέν μπορούν να τά πετύχουν όλα αυτά , διότι μόνον Ο Θεός μπορεί νά νικήσει τήν φθορά καί τόν θάνατο . Δέν  μπορούν να τά πετύχουν , διότι όλα αυτά είναι πάνω από τίς δυνάμεις τών δαιμονικών πνευμάτων πού τούς ενισχύουν . Τί πάει να πεί π.χ. στό Κούνγκ φού , επίκληση πνευμάτων τής φύσεως πρός ενίσχυση ; Τί πνεύματα είναι αυτά ; Εμείς γνωρίζουμε , πώς εκτός τής Ορθοδόξου Εκκλησίας μάς , “ πάντες οί θεοί τών εθνών δαιμόνια ” ( Ψαλμ. 95, 5-6 ), όπως μαρτυρεί ο Άγιος Προφήτης Δαυίδ .

   δ) Γιατί , τέλος τά περισσότερα από αυτά τά θαύματα παρατηρούνται καί στούς Μάγους τής Αφρικής , οί οποίοι ( κρατηθείτε ) σηκώνονται στόν αέρα , δημιουργούν σεισμούς σέ σπίτια , στέλνουν κεραυνούς ( οί λεγόμενοι κεραυνοβόλοι ), μέχρι καί φέρετρα κάνουν νά ταξιδεύουν χιλιόμετρα γιά νά γκρεμίσουν τό σπίτι πού θέλουν !!! Καί όλα αυτά , ομολογούν πώς τά πετυχαίνουν* μέ τήν δύναμη τού διαβόλου καί όχι μέ δικές τούς εσωτερικές δυνάμεις όπως ισχυρίζονται οί Διδάσκαλοι τού Καράτε .
   Τό Ρέι Κί , ο Βελονισμός , ο Βουδισμός καί οί Ταοϊστικές πολεμικές τέχνες βρίσκονται στό αόρατο δίκτυ τού New age . Έτσι εξηγείται καί η τρομερή τούς εξάπλωση . Είναι , στ΄ αλήθεια τραγικό , τήν στιγμή πού οί Βουδιστικές χώρες , όπως η Κορέα , η Ταϊβάν κ.ο.κ. , αποδέχονται τόν Χριστιανισμό καί απαρνιούνται τόν Βουδισμό καί τά Είδωλα στά οποία θυσιάζουν κατά τήν παράδοσή τούς , οί Έλληνες
νά αποδέχονται τόν εμετό τών Ασιατών . ( Στήν Κίνα λόγω τού Φασιστικού Κομμουνιστικού καθεστώτος , απαγορεύεται η τέλεση τής Θείας Λειτουργίας καί οί πάσης φύσεως θρησκευόμενοι φυλακίζονται καί χρησιμοποιούνται από τούς Κομμουνιστές γιά εμπόριο οργάνων ! ).
   Όποιος θέλει να σώσει τά παιδιά τού από τα ναρκωτικά κ.λ.π., μπορεί να τά εγγράψει σε μία σχολή Βυζαντινής μουσικής π.χ. , όπου θά πάρουν μέσα τούς καί Πνεύμα Άγιο καί όχι ακάθαρτα πνεύματα , όπως συμβαίνει στίς σχολές τών Ταοϊστικών πολεμικών τεχνών . Τά παιδιά πού χρονίζουν σε αυτές τίς σχολές , αποκτούν μία άκρα υπερηφάνεια , αντίθετη με τήν ταπείνωση καί τήν αγάπη τού Χριστού , η οποία αυτή υπερηφάνεια, τά κάνει να ασκούν, κρυφά,  τρομοκρατία στά άλλα παιδιά τού σχολείου τούς ! Μόλις δε, οί γονείς αντιληφθούν πώς τό παιδί τούς έχει αποκτήσει ανεπτυγμένο εγωισμό , είναι πλέον προχωρημένη η κατάστασή τού καί δύσκολη να θεραπευθεί , διότι έχει διδαχθεί πλέον τήν Ανατολική Φιλοσοφία καί μάλιστα σε μικρή ηλικία ! Βέβαια , ὀλα διορθώνονται με τήν Μετάνοια - Εξομολόγηση καί Τήν Θεία Κοινωνία , διά τών οποίων εισέρχεται τό Άγιο Πνεύμα στόν άνθρωπο , διώχνει τα δαιμόνια καί τίς αμαρτίες τού καί ενεργοποιεί μέσα τού , τήν χάρη Τού Αγίου Βαπτίσματος .

  
* Τούς εναρέτους Ορθοδόξους Χριστιανούς δέν τούς νικούν οί μαγικές ενέργειες .