Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Ο αιρετικός Παλαιοημερολογίτης Ιωάννης Λαζάκης (« ΓΟΧ »), συνεργάζεται μέ τούς ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ! Στώμεν καλώς Ό Λαοπλάνος αιρετικός Ιωάννης Λαζάκης

   Ό karthaiatv , o μεγαλύτερος υποστηρικτής τού αιρετικού Ιωάννη Λαζάκη καί ο   μ ο ν α δ ι κ ό ς    πού μεταφορτώνει τά καινούρια τού βίντεο* , μεταφόρτωσε βίντεο γιά τό Ιδεοθέατρο μέ τόν γνωστό αντίχριστο ειδωλολάτρη Ραδάμανθυ Αναστασάκη , στό οποίο υβρίζει τήν Εκκλησία μάς ώς κοροϊδία ( !!! ) καί διδάσκει τήν πλάνη τού Πολυθεϊσμού ! Εκτός αυτού , ο συνεργάτης τού Λαζάκη ,  έχει στά '' αγαπημένα '' τού βίντεο , λίστα αναπαραγωγής μέ πολλά ειδωλολατρικά βίντεο , από τό αντίχριστο ΥΣΕΕ , μέχρι τόν μέγα πολέμιο τού Χριστιανισμού Βλάση Ρασσιά ! Ιδού τά ντοκουμέντα :
   Γιά πολλωστή φορά αποδεικνύεται πώς οί Παλαιοημερολογίτες καί ειδικά ο αιρετικός Ιωάννης Λαζάκης , προκειμένου νά πετύχουν τούς σκοτεινούς σκοπούς τούς , ξεχνούν καί '' ομολογίες '' καί '' ιερούς κανόνες '' καί πιάνουν φιλίες μέ τούς αντιχρίστους , όπως συμφιλιώθηκαν καί ο Καίσαρας μέ τόν Πιλάτο γιά να σταυρώσουν Τόν Κύριο ημών Ιησού Χριστό !
   

* Οί άλλοι Παλαιοημερολογίτες δέν ανεβάζουν τά καινούρια βίντεο τού φαρισαίου Ιωάννη Λαζάκη , ίσως επειδή διαφωνούν στίς άνανδρες συκοφαντίες τού κατά τού π. Σαράντη Σαράντου .